May 2004
  
 
North Carolina Trip, April 30 - May 3, 2004
 
Sunday, May 9
Tacoma, WA... the Tacoma Narrows Bridge...
 
may_2004_001.JPG (243146 bytes)  may_2004_002.JPG (252593 bytes)  may_2004_003.JPG (238675 bytes)  may_2004_004.JPG (273643 bytes)  may_2004_005.JPG (273977 bytes)  may_2004_006.JPG (304399 bytes)
 
may_2004_007.JPG (266900 bytes)  may_2004_008.JPG (281432 bytes)  may_2004_009.JPG (275884 bytes)  may_2004_010.JPG (313058 bytes)  may_2004_011.JPG (309768 bytes)  may_2004_012.JPG (295048 bytes)
 
may_2004_013.JPG (315570 bytes)  may_2004_014.JPG (350792 bytes)  may_2004_015.JPG (241093 bytes)  may_2004_016.JPG (304193 bytes)  may_2004_017.JPG (262046 bytes)
 
Farewell, Trusty Explorer, May 13, 2004
 
Saturday, May 29
Seattle, WA... at the Lake Union Hooters visiting with Nancy...
 
may_2004_018.jpg (204664 bytes)  may_2004_019.JPG (239478 bytes)  may_2004_020.JPG (246835 bytes)  may_2004_021.JPG (3500119 bytes)  may_2004_022.JPG (3400359 bytes)  may_2004_023.JPG (114967 bytes)